ตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน
เลขที่ใบอนุญาต 5201097241 เลขที่ผู้แนะนำการลงทุน 065992

หน้าหลัก ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันกันอุบัติเหตุ แผนมรดก ติดต่อตัวแทน

ให้ปรึกษาวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ
ประกันควบการลงทุน Unit Linked.
ซื้อประกันออนไลน์ได้แล้ววันนี้
https://forms.gle/y5SzGCbG8McTBtUi8นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน (ระ)
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต :
5201097241

เลขที่ทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน :
065992


สวัสดีครับ 🙏 ผมวิระศักดิ์ (นายระ insure ดอทคอม) เป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผมทำอาชีพที่ปรึกษาด้านการวางแผนประกันเป็นหลัก สำหรับท่านที่ต้องการวางแผนประกันชีวิต วางแผนมรดกให้ครอบครัว วางแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล วางแผนออมเงินในกรมธรรม์ประกันควบการลงทุน UNIT LINKED รวมถึงคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆอีกด้วย ผมจะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจก่อน และ แนะนำแผนประกันที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน สามารถ ซื้อประกันออนไลน์กับ 9rainsure ได้แล้ววันนี้ สะดวก ปลอดภัย ถูกต้องตามข้อกำหนดของ คปภ. เบี้ยประกันที่ลูกค้าได้ชำระเข้าบริษัททุกบาทจะต้องเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดครับ รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการเคลมสินไหมครับ

บริการที่ผมมี
– การวางแผนประกันสุขภาพ
– วางแผนคุ้มครองค่าความสามารถ
– วางแผนกองทุนการศึกษาลูก
– การวางแผนลดหย่อนภาษี
– การวางแผนเกษียณ
– วางแผนคุ้มครองภาระหนี้สิ้น
– วางแผนการส่งต่อด้วยประกันชีวิต

เพื่อการเงินที่มั่นคงของครอบครัวลูกค้าเราพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ผ่านตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ ที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง จาก

@สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
@สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล.)