ตัวแทนประกันชีวิตบริษัทเอไอเอ นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน
เลขที่ใบอนุญาต 5201097241 เลขที่ผู้แนะนำการลงทุน 065992

หน้าหลัก ประกันสุขภาพผู้ใหญ่ ประกันสุขภาพเด็ก ประกันกันอุบัติเหตุ แผนมรดก ติดต่อตัวแทน

วางแผนประกันชีวิตส่วนบุคคล ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ ประกันโรคร้ายแรง
ประกันอุบัติเหตุ ประกันควบการลงทุน Unit Linked.
ซื้อประกันเอไอเอออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
https://forms.gle/y5SzGCbG8McTBtUi8

Update เอไอเอแผนประกันสุขภาพเด็กและผู้ใหญ่ มีค่าชดเชย ใหม่ล่าสุดปี 2566 เบี้ยคงที่ มีเงินเหลือ

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมา เบิ้ล คุ้ม


นายวิระศักดิ์ นาเลื่อน (ระ)
เลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต :
5201097241

เลขที่ทะเบียนผู้แนะนำการลงทุน :
065992


สวัสดีครับ 🙏 ผมวิระศักดิ์ (นายระ insure ดอทคอม) เป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผมทำอาชีพที่ปรึกษาด้านการวางแผนประกันเป็นหลัก สำหรับท่านที่ต้องการวางแผนประกันชีวิต วางแผนมรดกให้ครอบครัว วางแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล วางแผนออมเงินในกรมธรรม์ประกันควบการลงทุน UNIT LINKED รวมถึงคุ้มครองโรคร้ายแรงต่างๆอีกด้วย ผมจะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจก่อน และ แนะนำแผนประกันที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน สามารถ ซื้อประกันเอไอเอออนไลน์ กับ 9rainsure ได้แล้ววันนี้ สะดวก ปลอดภัย ถูกต้องตามข้อกำหนดของ คปภ. เบี้ยประกันที่ลูกค้าได้ชำระเข้าบริษัททุกบาทจะต้องเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดครับ รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการเคลมสินไหมครับ

บริการที่ผมมี
– การวางแผนประกันสุขภาพ
– วางแผนคุ้มครองค่าความสามารถ
– วางแผนกองทุนการศึกษาลูก
– การวางแผนลดหย่อนภาษี
– การวางแผนเกษียณ
– วางแผนคุ้มครองภาระหนี้สิ้น
– วางแผนการส่งต่อด้วยประกันชีวิต

เพื่อการเงินที่มั่นคงของครอบครัวลูกค้าเราพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ผ่านตัวแทนประกันชีวิตและผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพ ที่ได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง จาก

@สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
@สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ต.ล.)